توضیحات پروژه

دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل تک باند (همراه اول) GSM 900