توضیحات پروژه

دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل همراه اول و ایرانسل GSM 900 / DCS 1800