توضیحات پروژه

دستگاه تقویت افزایش آنتن دهی موبایل همراه اول،ایرانسل،3G